Breadcrumbs

 • header7.JPG
 • header_2-2022.jpg
 • header_1-2022.jpg
 • header2.JPG
 • header5.JPG
 • Popcorn2019.png

Commissies

Popcorn is een koor met veel actieve leden die het bestuur ondersteunen. 
Elk lid van Popcorn kan aan één of meer van deze commissies deelnemen. 
Alleen de voorzitters van de Muziekcommissie en de PR- en Evenementencommissie maken ook deel uit van het bestuur als algemeen bestuurslid. 
Vele handen maken licht werk dus heb je als koorlid zin om meer te doen dan alleen zingen, meld je dan aan voor een commissie bij één van de bestuursleden.

Popcorn heeft de volgende commissies: 

• Muziekcommissie
• PR- en evenementencommissie
• Lief en leed commissie
• Feestcommissie
• Koorregiecommissie 
• Archiefcommissie
• Kascommissie

 

 

Muziekcommissie

De muziekcommissie bestaat in principe uit de dirigent, de pianist en vijf leden van het koor. De voorzitter van de commissie is tevens algemeen bestuurslid. De muziekcommissie is verantwoordelijk voor de muziek van Popcorn en is altijd een zo goed mogelijke afspiegeling van het koor. 
De belangrijkste taken van de commissie zijn:

Nieuw repertoire samenstellen
De muziekcommissie zorgt voor nieuw repertoire of nieuwe arrangementen voor bestaande nummers. 
Deze arrangementen worden gemaakt door onze eigen dirigent of pianist of er wordt een arrangeur voor gezocht. 
De nieuwe nummers worden door de muziekcommissie uitgezocht, maar kunnen ook door de leden aangedragen worden. 
Dus heb je suggesties dan kun je die doorgeven aan één van de leden van de muziekcommissie. 
Ons streven is om jaarlijks minimaal 4 nieuwe nummers in te studeren.

Nummers verspreiden en beheren
Als er nieuwe nummers uitgezocht of aangepast zijn, worden die door de muziekcommissie verspreid, zodat elk lid de juiste partij krijgt. 
Om het instuderen makkelijker te maken, maakt de dirigent of pianist midi-files voor alle leden, zodat het instuderen voor een deel thuis kan plaatsvinden. 
De muziekcommissie houdt ook een archief van alle nummers bij.

Programma optredens verzorgen
De muziekcommissie bepaalt welke nummers er tijdens de optredens gezongen gaan worden.

Beheer muziekmappen
Alle nieuwe leden krijgen een muziekmap met het hele repertoire tegen een borgtarief van 15 euro.
De muziekmappen zijn genummerd per stemsoort. 
Tevens zorgt de commissie ervoor dat er een actuele inhoudsopgave beschikbaar is. 
Zodra een lid het lidmaatschap stopzet, ziet de muziekcommissie erop toe dat de map weer wordt ingenomen. 

 

PR- en evenementencommissie 
Een van de belangrijkste taken van de PR- en evenementencommissie is het zoeken van optreedmogelijkheden binnen en buiten Lochem. 
Alle contacten voor een optreden lopen via deze commissie.
Daarnaast zorgt de PR-en evenementencommissie voor de nodige publiciteit voor deze optredens. 
De commissie schrijft en plaatst stukjes in regionale dag- en weekbladen en ontwerpt en verspreidt posters en flyers indien dit gewenst is. 
Het up-to-date houden van de website valt ook onder de verantwoordelijkheden van deze commissie. 
Met de website proberen we zo veel mogelijk informatie te geven aan bestaande leden, potentiële leden en overige geïnteresseerden.
Het werk van de PR- en evenementencommissie is van groot belang voor de vereniging, omdat zonder goede PR geen optredens geboekt kunnen worden. 
En optreden voor een groot publiek is natuurlijk wat we het liefste doen!

 

Koorregiecommissie 
Onder deze commissie vallen de onderdelen choreografie, uitstraling en kleding. Wij bedenken passende bewegingen bij de muzieknummers en gaan hierna met het koor aan de slag om de choreografie in te studeren. Niet alleen de bewegingen worden bepaald, ook wordt aandacht besteed aan de uitstraling (o.a. kleding) en beleving. Hierdoor klinkt het niet alleen goed, maar is het ook leuk om naar te kijken en hopen we dat we een nummer goed overbrengen.

 

Lief en Leed commissie
We vinden het belangrijk om ook buiten het koor om betrokken te zijn bij elkaar. 
Daarom hebben we een heuse 'lief- en leedcommissie' die zorgt voor kaartjes en attenties in tijden van voor- en tegenspoed.

 

Feestcommissie 
Eens per jaar organiseert Popcorn een gezellige feestavond voor haar leden. De feestcommissie is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering hiervan. Jaarlijks wisselt de samenstelling van de commissie.

 

Archiefcommissie
Alle publiciteit in de (regio)kranten m.b.t.  Popcorn of evenementen waaraan we als koor deelnemen, wordt bewaard door de archiefcommissie.

 

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee personen die de boekhouding van de vereniging controleren. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Elke Algemene Ledenvergadering wordt er een nieuw lid kascommissie gevraagd.

 • left6.JPG
 • Bente_van_FB.jpg
 • 20190604-Popcorn_allen_brug.jpg
 • left3.JPG
 • left2.JPG